Resultaatgericht in bedrijfsoverdracht,
financiële vraagstukken en tijdelijk management

De levenscyclus van uw onderneming is een dynamisch, natuurlijk proces. Ongetwijfeld geeft u bij voorkeur leiding aan een bedrijf dat groeit en bloeit. Die groei is niet vanzelfsprekend. Zonder een heldere bedrijfsstrategie en zonder een goed businessplan blijft de toekomst vaak ongewis. Zeker als de cruciale paragraaf financiering onderbelicht blijft.

Als u nadenkt over de toekomst van uw onderneming, staat u ongetwijfeld stil bij opvolging of overdracht. De tijd dat kinderen een onderneming overnemen is voorbij. Wat zijn uw plannen voor een toekomstige overdracht van uw onderneming?

BCF kent de financiële, juridische en fiscale aspecten van bedrijfsovernames en fusies. Ook u kunt de vruchten plukken van onze ervaring en expertise. Daarnaast nemen we als tijdelijk manager de honneurs waar bij reorganisaties, tijdelijke afwezigheid, herstructureringen en doorstarts van familiebedrijven. Interesse?
We maken graag een afspraak om uw behoefte te peilen.