Bedrijfsovername of fusie?
BCF ondersteunt van marktscan tot aankoop

Een bedrijfsovername of een fusie is geen impulsieve beslissing. Overnames en fusies dienen ingebed te zijn in de groeistrategie van uw bedrijf. Als dat het geval is, is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen.

Maken overnames en fusies onderdeel uit van uw bedrijfsstrategie? In dat geval hebt u een intermediair nodigt die de markt afspeurt naar geschikte bedrijven. BCF heeft de ervaring in huis en beschikt over een groot netwerk om deze rol van intermediair te vertolken. Verder ondersteunen we u graag tijdens het gehele traject: van eerste marktscan tot en met de integratie van de aangekochte onderneming.

 Aankoopproces (1)