Samen sterker dan alleen
BCF begeleidt en faciliteert bij fusies

Een bekend spreekwoord zegt: ‘het geheel is groter dan de som der delen’. Dit gezegde is vaak van toepassing op fusies in het bedrijfsleven of in de non-profitsector. Van fusie is sprake als twee of meer gelijkwaardige organisaties besluiten samen te gaan.

Fusies zijn vaak complexe, langdurige trajecten. Dat is niet voor niets. Bij de besluitvorming zijn veel partijen betrokken. Bovendien staat veel op het spel om het adagium van 1 + 1 = 3 waar te maken of te borgen. Cruciale succesfactoren zijn bijvoorbeeld: de inhoudelijke legitimiteit, de onderlinge machtsverhoudingen en de uiteindelijke meerwaarde voor de aandeelhouders. En niet zelden luidt de conclusie dat een fusie niet wenselijk is!

Hebt u plannen om te fuseren met een ander bedrijf? BCF heeft ruime ervaring in het faciliteren van dergelijke processen. Vanzelfsprekend werken we daarbij intensief samen met een netwerk van gespecialiseerde adviseurs.