Financiering nodig? BCF stelt een op maat
gesneden businessplan
voor u op

Heeft u externe financiering nodig? Om lopende bedrijfsactiviteiten voort te zetten of nieuwe activiteiten op te starten? Dan is het risicoprofiel van uw onderneming doorslaggevend. Een goed beeld van dit risicoprofiel start met inzicht in de stand van zaken en de meerjarenvisie van uw onderneming. Behalve cijfers (balansen, winst- en verliesrekeningen en begrotingen) hebt u ook een goede beschrijving van uw concurrentiepositie en bedrijfsstrategie nodig.

BCF heeft ruime ervaring met financieringsvraagstukken en kent de afwegingen die financiers maken. Graag vertalen we ook voor u de benodigde informatie in een helder businessplan. Dit plan vormt de basis voor een goede samenwerking met uw financier. Zo creëren we gezamenlijk de juiste condities. En zo blijft u als ondernemer aan het financiële roer staan.

In de huidige economische omstandigheden kijken financiers veel meer dan vroeger naar uw onderneming. Een financieringsaanvraag is geen geduldige cijferreeks meer. Niet alleen is een goede onderbouwing cruciaal. Bij een financieringsaanvraag moet alle verstrekte informatie ook eenduidig, helder en correct zijn.