Van negatief naar positief:
de meerwaarde van tijdelijk management

Crisismanagement

Een crisis of een calamiteit vraagt om razendsnel ingrijpen, heldere communicatie en duidelijke verantwoordelijkheid. BCF beschikt over de expertise en ervaring om de touwtjes in handen te nemen bij beleids- en beheersmatige zaken als er een crisis is of calamiteit uitbreekt. Zo kunnen we de ontstane situatie laten kantelen in positieve richting.

Verantwoordelijkheden BCF bij crisis of calamiteiten:

  • turn-around management bij dreigende continuïteitsproblemen
  • doorvoeren van reorganisaties en/of het afslanken van bedrijven
  • samenstellen op maat gesneden crisisteam


Deskundigheidsmanagement

Is de reguliere manager langere tijd afwezig, dan neemt BCF graag de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar op functioneel gebied. Het doel van deskundigheidsmanagement is het handhaven van de bedrijfscontinuïteit.

Verantwoordelijkheden BCF bij ontbreken managementcapaciteit:

  • financieel herstructureren van onderneming
  • herpositioneren van onderneming door tijdelijk invullen van marketingverantwoordelijkheid
  • overbruggen van vacature manager wegens ziekte of vertrek


Veranderingsmanagement

Elke omvangrijke organisatie- of cultuurverandering stuit op voor- en tegenstanders. Zo’n veranderingstraject heeft niet alleen tijd nodig om te slagen. Maar vraagt ook om een manager die de verandering of cultuuromslag in goede banen leidt. BTM draagt graag de verantwoordelijkheid bij omvangrijke en complexe veranderingstrajecten.

Verantwoordelijkheden BCF bij veranderingstrajecten:

  • managen integratietrajecten na bedrijfsovername
  • begeleiden en faciliteren fusieprocessen