Privacy

Bijenveld Corporate Finance is een onafhankelijk bureau dat werkt volgens professionele codes. We gaan op uiterst zorgvuldige wijze om met informatie die ons ter kennis komt tijdens de uitvoering van de opdracht. We zullen informatie van vertrouwelijke aard slechts na verkregen toestemming van opdrachtgever aan derden verstrekken.