Heldere bedrijfsstrategie:
de leidraad van uw onderneming

Zonder eindbestemming en richtingwijzer doolt u als wandelaar doelloos rond. Voor een onderneming in het MKB geldt precies hetzelfde. De bedrijfsstrategie is de leidraad van uw onderneming. Een helder geformuleerde bedrijfsstrategie met de juiste ijkpunten geeft richting als u operationeel handelt en vormt de basis voor een gedegen businessplan. Met het oog op uw bedrijfsdoelstellingen is het zaak om de gekozen strategie periodiek te herijken. Dat schept duidelijkheid aan zowel management, medewerkers als andere stakeholders.
Vandaag, morgen en voor de verdere toekomst.


Strategievorming: formuleren visie en opstellen activiteiten

  • Bij strategievorming geeft BCF samen met u antwoord op de volgende vragen:  
  • Prestatievermogen van uw onderneming?
    (financieel, klanttevredenheid, slagkracht en innovatief vermogen)
  • Kansen en bedreigingen in bedrijfsomgeving?  
  • Bestaansrecht en unieke bedrijfswaarden?
  • Bedrijfsambities korte en lange termijn?
  • Veranderpotentieel onderneming?


Op basis van onderzoek en overleg formuleren we gezamenlijk uw visie op de toekomst. Gekoppeld aan deze visie stellen we een activiteitenprogramma op. Voor het eerste jaar zijn deze activiteiten zeer concreet.
Voor de jaren erna meer globaal.