Resultaatverbetering
door waardeoptimalisatie

Extern winnen is intern beginnen. Dat geldt ook als de waarde van uw onderneming bepaald moet worden. Waardebepaling is immers meer dan een optelsom van harde cijfers voortvloeiend uit balansen, winst- en verliesrekeningen en begrotingen.

De adviseurs van BCF scherpen om te beginnen de ‘binnenkant’ van uw organisatie aan. Door interne bedrijfsprocessen te verbeteren, verhogen ze de (aandeelhouders)waarde van een organisatie.

Waardeoptimalisatie is belangrijk in de due diligence fase. In deze fase bestudeert een potentiële koper zorgvuldig de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie. Uit ervaring weten we dat onze ‘aanpak van binnenuit’ wordt gewaardeerd.